Werkzaamheden vluchtroutes 2

Naar aanleiding van de brief van WoonInvest van 24 januari 2019 over de aanhoudende werkzaamheden aan de vluchtroutes is de volgende e-mail gestuurd:

Beste WoonInvest, Symfonie en Rendon,

Naar aanleiding van de brief van 24 januari wil ik u graag herinneren aan afspraken die in oktober 2014 zijn gemaakt door de Bewonerscommissie waar o.a. twee bestuursleden van de VvE in zitten:

  1. WoonInvest communiceert beter met Symfonie (opmerking 2019: en omgekeerd natuurlijk). Het verwijzen naar elkaar behoort tot het verleden (opmerking 2019: dat betekent natuurlijk ook dat aannemers, Symfonie en WI niet elkaar de schuld geven).
  2. WoonInvest communiceert beter met aannemers en gecontracteerden.

Ook was de afspraak dat wij van te voren op de hoogte gesteld zouden worden van zeer luidruchtige werkzaamheden: dat is afgelopen woensdag niet gebeurd. U schrijft nu dat er nog tot 1 maart zulke werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Sommige mensen passen op de kleinkinderen en werken soms thuis: dan is een dergelijke mededeling niet specifiek genoeg.

Het vervelende hiervan is dat het zo’n slecht voorbeeld geeft. Waarom zou een bewoner nog netjes aankondigen dat hij gaat verbouwen of geluidsoverlast gaat veroorzaken als WI dat niet eens doet?

Het is niet de bedoeling dat we hierover voortdurend in discussie gaan: daar zijn nu juist afspraken voor bedoeld. Ik wil dan ook geen antwoord op deze mail.

Hoogachtend,

P.S. Als de werknemer die weet dat hij zeer ernstige geluidsoverlast gaat veroorzaken niet een dag van te voren aanwezig kan zijn om aankondigingen op te hangen dan wil ik dat best doen. Dat heb ik ook gedaan toen op de heetste dag sinds jaren de waterdruk wegviel (de heer Leloux van Symfonie VvE Beheer voelde zich daar niet toe geroepen).

In dit soort situaties is de reactie van WI vaak dat “verder niemand klaagt”. Dat is voor hen een reden om de klacht niet serieus te nemen. Als u wilt dat WI zich aan haar afspraken houdt en het goede voorbeeld geeft dan heeft het dus heel veel zin om in de pen te klimmen! Een klacht is geen klacht voor WI.

Werkzaamheden vluchtroutes

Op 29 oktober 2018 ontvingen wij een brief van WoonInvest waarin staat dat men vanaf maandag 12 november een maand lang tussen 7:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden gaat uitvoeren die gepaard gaan met geluidsoverlast. In het Reglement van de VvE staat dat dat pas vanaf 9 uur mag.

Ik heb daarover geklaagd bij WoonInvest, twee keer naar de status gevraagd en toen ik geen reactie kreeg heb ik onderstaande klacht ingediend bij projectbegeleider dhr. Van Stokrom van Rendon (070 – 387 63 51). In de brief van WoonInvest stond immers dat dat kon:

Geachte meneer Van Stokrom,

Van WoonInvest krijg ik geen reactie in deze. Ik wilde ik u graag melden dat er in de brief die WoonInvest stuurde over de werkzaamheden op de Kersengaarde 2 – 272 in Voorburg een foutje is geslopen.

Er staat dat de werkzaamheden plaatsvinden van 7:00 tot 16:00 uur. Dat mag niet i.v.m. het reglement van de VvE en de huisregels van WoonInvest. Ik vertrouw erop dat u de werkzaamheden plaats laat vinden tussen 8 en 17.

Ik hoop niet dat ik om 7 uur ’s ochtends een discussie aan hoef te gaan met uw werknemers hierover.

Met vriendelijke groet,

De nogal overtrokken reactie die ik alsnog kreeg van WoonInvest staat hieronder:

Geachte heer ,

In uw mail van 1 november jl. verwijst u naar het huishoudelijk reglement van de Kersengaarde. U geeft aan dat de geplande werkzaamheden voor de vluchtwegen niet voor 9.00 uur mogen starten. In artikel 3.5 van het reglement staat echter vermeld, dat werkzaamheden die geluidshinder kunnen veroorzaken zoveel mogelijk worden uitgevoerd tussen 9.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Uw vertaling van dit artikel is dus niet juist.

Bij de planning van het werk houden wij uiteraard zoveel als mogelijk rekening met de bewoners. De geplande werkdagen en tijdstippen vallen grotendeels binnen de marges genoemd in artikel 3.5. Het uitvoerend bedrijf zal zich zoals aangegeven inspannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Deze middag ontvingen wij een kopie van uw mail aan de firma Rendon, waarin u hen min of meer sommeert niet voor 9.00 uur te starten met de werkzaamheden. Wij vragen u dringend dergelijke correspondentie met de aannemer achterwege te laten. U heeft geen opdrachtgever/nemer relatie met het bedrijf. Het is bovendien spijtig in uw mail aan Rendom te moeten lezen, dat u van WoonInvest geen reactie ontvangt. Met deze mail is ook deze constatering van u onjuist gebleken.

Met vriendelijke groet,

André van Teijlingen

Hmmmm. Misschien had ik juist er op moeten vertrouwen dat Rendon zich niet aan de regels houdt… Ik vind het eerder een uiting van vertrouwen dan een “sommatie”. Geen idee wat ik anders had moeten doen. Maar goed, WoonInvest is dus niet van plan hun aannemer te vragen of die zich aan de regels wil houden. Overigens noemde ik het tijdstip van 8 ’s ochtends (en niet 9 uur zoals Van Teijlingen beweert) om de werklui tegemoet te komen.

En het lijkt er zelfs op dat Van Teijlingen in de tijd kan reizen! De “constatering” is toch echt juist dat ik geen reactie van ze heb gekregen voordat ik de mail aan Rendon stuurde. Het lijkt wel een Monty Python sketch: “I came here for an an argument // No you didn’t // Yes I did! // Well, you got your argument”. Wat raar, zeg.

Uiteraard ga mij niets aantrekken van het “verbod” van WoonInvest om te klagen bij de aannemer.

Waterdruk en warm water

Zoals waarschijnlijk bekend van het briefje dat ik beneden ophing is op 26 juli 2018 om 14:00 de waterdruk tot een minimum afgenomen en er was geen warm water. De zg. Hydrofoor (die de waterdruk verzorgt) gaf een storingsmelding en was uitgegaan. Het probleem zat ‘m in de elektra. Er moesten stoppen vervangen worden door Hinfelaar Elektra. Helaas wist de man die Firma Hinfelaar in eerste instantie stuurde niet waar de Hydrofoor stond. Om een uur of zes was de druk weer in orde.

Symfonie VvE Beheer had de actuele informatie niet ingesproken in haar antwoord apparaat en men nam de telefoon ook niet meer op na half zes.

Het warme water doet het op het moment van schrijven (26-7-2018 21:15 uur) niet. Fa. Coster is gebeld en zal een en ander regelen. Coster wist niet dat de druk weer op de leiding staat en ook niet dat er geen warm water is. De boiler moet opwarmen en het kan daarom een tijd duren eer er weer warm water is.

Ik heb begrepen dat Symfonie Beheer BV om 19:00 uur een mail heeft gestuurd naar de (35) kopers. De 100 huurders bleven in het ongewisse ondanks dat Symfonie een aantal e-mail adressen v/d huurders heeft.

Over dit soort kinken in de communicatiekabel heeft de Bewonerscommissie een paar jaar geleden afspraken gemaakt met WoonInvest en, indirect, met de aannemers en Symfonie. Helaas is het nog steeds moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen en nog steeds worden niet alle bewoners op de hoogte gebracht van de status. Wellicht iets voor de huidige Bewonerscommissie om aan te snijden.

Misschien moet er een Facebook pagina komen waar wij bewoners allemaal “vriend” van kunnen worden en waar WoonInvest, Symfonie en de Bewonerscommissie dit soort berichten op kunnen schrijven (als beheerders v/d pagina), of een vriendelijke bewoner zou iedere update op briefjes moeten schrijven en in de 6 flats op moeten hangen…

Reactie RvC op kwestie streefhuur

De Raad van Commissarissen, die toeziet op het besturen van WoonInvest, heeft gereageerd op die brief die ik stuurde om ze te informeren over de kwestie van de streefhuur alhier (zie dit nieuwsbericht). Het viel te verwachten dat de RvC de directeur die ze zelf aanstelde niet zou afvallen. Ik had een reactie in de trend verwacht van “Wij staan achter het gevoerde beleid al had de communicatie wellicht iets relevanter en duidelijker onderbouwd gekund, onder andere naar de gemeenteraad toe.”. Maar men gaat pal achter de bestuurder staan en lijkt te vinden dat de communicatie kristalhelder is geweest. Zoals bekend waren die brieven aan de gemeenteraad onnavolgbaar en niet geheel relevant voor de kwestie die sloeg op de sociale huurwoningen, niet de vrije sector. Vandaar de vraag van gemeenteraadslid Duijvestijn van GBLV om een relevant antwoord na het eerste. Dat tweede antwoord was ook irrelevant.

Vanaf deze plek nogmaals dank aan mw. Duijvestijn van GBLV voor alles en met name voor haar pogingen om een begrijpelijk verhaal van WoonInvest los te krijgen.

Laten we hopen dat het WoonInvest duidelijk is geworden dat je niet makkelijk klanten ongelijk kunt behandelen en de reden daartoe niet eenvoudig kunt verhullen zonder dat het stof doet opwaaien.

Einde kwestie.

 

 

Man aangehouden voor reeks auto-inbraken

Met dank aan een bewoner die me hierop wees. Artikel in Het Krantje Online:

Voorburg – Agenten hielden donderdag 3 mei omstreeks 3:00 uur een 42-jarige man uit Den Haag aan als verdachte van inbraken in meerdere auto’s aan de Kersengaarde. De politie onderzoekt de zaak.

Een getuige belde rond 2:45 uur de politie omdat een in het donker geklede man ruiten van personenauto’s zou ingooien. Agenten gingen onmiddellijk naar de Kersengaarde en hielden daar een verdachte aan. In totaal was er in zeven voertuigen ingebroken.

Aan het politiebureau bleek dat de verdachte mogelijk gestolen goed en sporen van de auto-inbraken bij zich droeg. Het team Forensische Opsporing deed uitgebreid onderzoek naar sporen in en op de getroffen auto’s. Ook sleepten zij een aantal voertuigen voor nader onderzoek weg. Agenten spraken met een aantal getuigen.

De meeste slachtoffers deden inmiddels aangifte. De verdachte zit nog vast en zijn betrokkenheid bij de reeks auto-inbraken wordt nader onderzocht.

Politie Leidschendam-Voorburg onderzoekt de auto-inbraken en is op zoek naar getuigen en slachtoffers. Hebt u iets gezien in de omgeving van de Kersengaarde? Of is er in uw auto ingebroken? Bel dan met 0900-8844.

Brief naar RvC over kwestie streefhuur Kersengaarde

Ter info is er door ondergetekende een brief naar de Raad van Commissarissen van WoonInvest gestuurd over de “kwestie streefhuur” alhier. De RvC ziet niet toe op het beleid in directie zin maar op bestuur. Ik stel mij echter op het standpunt dat een bedrijf zodanig bestuurd moet worden dat het beleid niet de stakeholders tegen zich in het harnas jaagt. Hieronder staan de brief en de bijlagen.

Antwoord WooonInvest op vervolgvraag Gemeenteraad

Naar aanleiding van het antwoord van WoonInvest op de vragen van de Gemeenteraad over de grote huurverlaging op de Kersengaarde, die alleen aan nieuwe sociaal huurders gegund wordt, is een vervolgvraag gesteld:

In het antwoord van 29 augustus 2017 op de schriftelijke vragen van GBLV heeft WoonInvest de vraag beantwoord waarom de vrije sector huurwoningen op de Kersengaarde zijn overgeheveld van niet-DAEB naar DAEB. De vraag was echter waarom de huurprijs van de sociale huurwoningen daar met het schokeffect van 15% verlaagd is in plaats van met mate (ong. 5%), zoals de rest van de
sociale huurwoningen van WoonInvest. Zittende huurders worden op deze wijze benadeeld, aangezien die nog steeds de oude (hogere) huurprijs betalen.
Graag als nog een antwoord op de gestelde vraag.

Het antwoord kunt u lezen op de website van de gemeente hier en het antwoord staat voor de volledigheid ook hier op deze website. Wederom geeft WoonInvest een verwarrend antwoord over het zg. DAEB beleid en de (voorheen vrije sector) vijfkamerwoningen. Maar waarom het hier toch zo anders moest w.b. de sociale huurwoningen dan bij al hun andere wordt weer niet verteld.

Het wordt afwachten of de Gemeenteraad de moed opgeeft of niet. Vanaf deze plek wil ondergetekende in ieder geval mevrouw Duijvestijn van GBLV hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet om deze ongelijkheid aan het licht te brengen.

Ondergetekende zal de Raad van Commissarissen van WoonInvest aanschrijven. Een RvC ziet dan wel niet toe op (huur)beleid maar zij zal “not amused” zijn met deze manier van besturen waardoor het bedrijf imagoschade oploopt en de verstandhouding met de gemeente is verslechterd.

Stukken v/d verwarmingsbijeenkomst op 25-9-2017

Zoals u weet is er een (verhelderende) bijeenkomst geweest over de verwarmingsproblematiek in het Fletcher Hotel in Leidschenhage voor de huiseigenaren en de huurders. De huiseigenaren beschikken al geruime tijd over alle stukken in digitale vorm van die avond. Na lang aandringen kreeg een huurder het verslag van die avond, maar ondanks verder aandringen stuurde WoonInvest de presentaties van die avond niet. U krijgt ze dan maar via deze weg. Hierover klagen bij WI zal alleen zin hebben als meerdere huurders dat doen.

  1. Verslag verwarmingsbijeenkomst 25-9-2017
  2. Presentatie Coster Warmtetechniek
  3. Presentatie van dhr. Ad Dekker van Adek Installatie Advies
  4. Presentatie Techem

Kerntrekbeveiliging

Zoals u weet gaat WoonInvest binnenkort bij ons nieuwe sloten plaatsen met kerntrekbeveiliging omdat de Overheid bij nader inzien toch subsidie beschikbaar stelt voor onze buurt. Helaas heeft WI ook al te kennen gegeven dat zij geen (financiële) tegemoetkoming aan de huurders beschikbaar stelt die dit n.a.v. de infoavond van vorig jaar zelf hebben gedaan. Ondergetekende heeft naar huurdersvereniging Respectus een mail gestuurd om te vragen of zij in deze iets kunnen betekenen (in de vorm van overleg met WI of een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget). Mede omdat dit misschien in meer buurten speelt dan de onze. Houd deze site in de gaten voor evt. nieuws in deze. Dat kan even duren omdat Respectus eens per maand vergadert en eens per kwartaal om de tafel zit met de directie van WI.

BC jaaroverzicht van 2017

Zoals beloofd lag er op 18 januari 2018 een jaaroverzicht van de bewonerscommissie in de bus. Het doet deugd dat er eindelijk is lezen, in een goed geschreven beknopt document, wat men namens ons besproken en afgesproken heeft met WoonInvest. Volgens WoonInvest zijn er vergaderingen geweest op 23 mei 2017 (o.a. over de verwarmingsproblematiek) en op 14 december 2017 (wist u dat?). De BC houdt het erop dat er niets inhoudelijks is besproken op 23 mei omdat het slechts een “kennismaking” betrof.

Het afgelopen jaar heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van het organiseren van evenementen (BBQ, kerstbomen, nieuwjaarsborrel). Dit zijn strikt genomen geen activiteiten die een BC wettelijk verplicht is te ondernemen: men moet overleggen, adviseren en de huurders daarvan op de hoogte stellen. Verder wordt een inspanning genoemd die de BC niet op zich heeft genomen: die m.b.t. de teruggave van servicekosten.

Voor de vele mensen die last hebben van de verwarmingsproblematiek is het enigszins zuur om pas laat in de winter te lezen wat hierover is afgesproken door de BC in de lente (23 mei 2017). Voor hetzelfde geld hebben huurders tot vandaag geklaagd bij WI over iets waar de BC reeds 3/4 jaar geleden afspraken over heeft gemaakt.

Als grote positieve verassing blijkt dat er overlegd is, en dat er afspraken gemaakt zijn, over inbraakbeveiliging. Gezien de inbraakgolf alhier van de afgelopen tijd een welkome verbetering. Dank hiervoor aan de BC! Er zijn mensen die zelf al een kerntrekbeveiliging op hun voordeur hebben geplaatst. Krijgen zij de kosten hiervoor vergoed?

Ten slotte lijkt het erop dat men zich realiseert dat  er een groot verschil is tussen een heuse BC die een wettelijke status en dito verplichtingen heeft en een evenementencommissie. Evenementen kunnen door iedere bewoner georganiseerd worden en ze worden dan gewoon betaald uit het Leefbaarheidsbudget van WI, als ze maar open staan voor alle bewoners. Neem contact op met WoonInvest voor meer details.

Het blijft echter frustrerend dat de BC nimmer antwoord geeft op vragen die aan ze gestuurd worden. Hopelijk verbetert dit in 2018.