Links

Enkele interessante links op internet. Verreweg de meeste informatie vindt u op de website van WoonInvest zelf.

  • website WI De website van Wooninvest. Gelikte lay-out. Up-to-date nieuws. Downloaden van documenten en folders, kortom: te veel om op te noemen!

.
.
.

  • Screenshot website Woonnet Woonnet-haaglanden. Website met alle huurwoningen in Den Haag en omstreken. Van boven en onder de liberalisatiegrens (sociaal en vrije sector).

.

.

  • Screenshot website RespectusHuurdersvereniging Respectus. Vertegenwoordigt in algemene zin de belangen van huurders van WoonInvest. Als iets het niveau van een complex (bewonerscommissie) overstijgt dan kan Respectus meestal helpen.

.

.

Enkele collega bewonerscommissies van WI: