Wie beslist, VvE of WI?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is “het hoogste rechtsorgaan” in de flats waar wij wonen. Zij nemen in principe alle beslissingen over het complex (een enkele uitzondering wellicht daargelaten). WoonInvest (WI) is uiteraard ook lid van de VvE en bezit op dit moment de meeste woningen van ons complex. Volgens de Overlegwet (link) heeft een BC recht op overleg met zijn verhuurder, zijnde WI. Veranderingen mogen zij pas doorvoeren na advies te hebben gevraagd v/d BC en in sommige gevallen moet 70% v/d huurders zelfs instemmen (zie ‘Wat mag een BC wel/niet‘). Hier zullen zij rekening mee moeten houden als zij in de VvE stemmen over besluiten. In een VvE worden besluiten aangenomen bij meerderheid van stemmen. Voor die “meerderheid” zijn verschillende definities in verschillende gevallen (link). In ons complex heeft WI de overgrote meerderheid in de VvE dus is de VvE in theorie erg afhankelijk van wat WI mag en wil. In de praktijk zal WI echter niet snel tegen een voorstel in de VvE stemmen. Het zou namelijk opgevat kunnen worden als oneigenlijke inzet van het meerderheidsaandeel.

Uiteraard kan alleen de VvE of WI hierover met zekerheid uitspraken over doen, dan wel informatie over verstrekken. Eén van de rayoncoördinatoren voert het woord in de VvE namens WI. Dit is voor ons rayon mw. Weurdig. De heer Leloux werkt m.i.v. 1-1-2014 voor Symfonie VvE Beheer en niet meer voor WI. De heer Leloux is door de VvE aangesteld als beheerder namens de VvE Kersengaarde (even nummers).

[Opmerking: in de publicatie ‘Huurders tussen kopers’ v/d Woonbond (link) kan over dit onderwerp meer informatie gevonden worden.]

laatst aangepast 17-8-2014