Verschil BC/HV

Een woningbouwcorporatie heeft een Huurdersvereniging (HV) en een complex dat verhuurd wordt door een corporatie heeft een Bewonerscommissie (BC). Een HV vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van een corporatie in het algemeen. Zij heeft meer rechten en is een ‘rechtspersoon’. Van de HV moet u lid worden. De HV van WoonInvest is Respectus.

Screenshot website Respectus

De website van Respectus

Een BC is bij uitstek het orgaan waarmee de HV communiceert. Een BC weet wat er lokaal speelt want zij komt alleen op voor de bewonersbelangen van één specifiek complex. Een BC heeft ook rechten, zij het ietsje minder dan de HV. Een BC is geen rechtspersoon en kent geen lidmaatschap. Verwarrend genoeg worden de commissieleden wel ‘lid’ genoemd maar u als bewoner hoeft geen lid te worden. U laat eenvoudigweg uw contactgegevens achter bij de secretaris en u krijgt alle communicaties en uitnodigingen van de BC. Bij WoonInvest mogen er maximaal 9 mensen in een BC zitten en minimaal 3.

Een HV heeft instemmingsrecht m.b.t. veranderingen in de servicekosten, een BC niet (Overlegwet art. 5a).