Streefhuur [3]: voor sommigen het maximum, voor sommigen niet

Er is nog iets raars aan de hand met de streefhuur die WoonInvest hanteert op de Kersengaarde. Als uw huur minder is dan de streefhuur dan wordt ieder jaar de huur verhoogd. Mocht, in theorie, daardoor uw kale huur “door de streefhuur” heen schieten dan wordt deze niet verhoogd. Dit omdat een corporatie ernaar “streeft” om u niet meer dan de streefhuur te laten betalen. Die vlieger gaat in deze niet op voor iedereen: als u een huurcontract tekende met daarin een bedrag hoger dan de streefhuur dan betaalt u wel meer dan de streefhuur. Ik vind dit onacceptabel.

Met grote moeite kreeg ik de reactie los die WoonInvest gaf op het advies om de huur niet met een schokeffect te verlagen, maar met beleid:

Wij snappen dat zittende huurders vragen stellen wanneer nieuwe huurders een lagere huurprijs gaan betalen. Dit kan nou eenmaal het gevolg zijn van een beleidswijziging en is ook niet uniek voor het complex Kersengaarde. Doelstelling van de beleidswijziging is om deze complexen voor een sociale doelgroep bereikbaar te maken. Met betrekking tot het complex Kersengaarde is daarnaast in het kader van de DAEB/niet-DAEB scheiding ook nog eens van een aantal woningen de huur per 1 januari 2017 verlaagd naar de liberalisatiegrens. Dit betekent dat de verschillen in huurprijzen al aanzienlijk zijn verkleind en dat een stapsgewijze bijstelling van de streefhuur ons inziens niet nodig is.

Juridisch gezien is daarmee de kous af voor WoonInvest (lees: ze hebben zich keurig aan de letter van de wet gehouden). Maar dat wil niet zeggen dat wij daar onze onvrede niet over kenbaar kunnen maken.

Streefhuur [2]: berekening

Beste medehuurders,

Hoe kom ik nu aan het bedrag van € 800 op het handtekeningenformulier dat ik bij u in de bus deed?

Wel, ik woon in een tweekamerflat. Die is 110 punten (zie “Mijn WoonInvest”). Volgens het puntenstelsel mag daar maximaal € 531,47 kale huur voor gevraagd worden (zie tabel onderaan dit artikel). Vorig jaar augustus tekende ik het huurcontract (ik ben intern doorverhuisd). Gek genoeg staat op het contract een huur van € 522,94 terwijl de streefhuur 100% was. Iemand die nu in een tweekamerwoning hier komt wonen betaalt 85% van die zg. maximale huurprijsgrens, zijnde: 85% x € 531,47 = € 451,75. Dat is een verschil met mijn huur van € 71,19. Per jaar is dat: 12 x € 71,19 = € 854,29.

Ik heb voor het gemak dat bedrag naar beneden afgerond omdat veel mensen natuurlijk hun huurcontract eerder dan augustus 2016 tekenen. Sommigen wonen echter in een driekamerwoning en afhankelijk van wanneer ze het huurcontract tekenden kan het verschil juist meer dan € 800 zijn. Vandaar.

De streefhuur voor een tweekamerflat is nu (mei 2017) de genoemde € 441,75 en voor een driekamerflat weet ik dat niet want ik weet niet hoeveel punten een driekamerflat hier heeft. Als iemand van u op “Mijn WoonInvest” de punten van zijn 3k. flat op kan zoeken en aan mij wil melden dan stel ik dat zeer op prijs (zie het menu item “Contact” op deze website).

P.S. Er is nu op deze website een categorie “Streefhuur”. U kunt daar op klikken aan de rechterkant.

Maximale_huurprijsgrenzen_voor_zelfstandige_woonruimten_per_1_juli_2016_01

Streefhuur [1]: nieuwe huurders 800 Euro per jaar goedkoper uit dan de zittende

Beste medebewoners,

Na een lange stilte een bericht van uw ex-secretaris van de bewonerscommissie. Er is op dit moment weer een bewonerscommissie actief, maar deze website is daar niet (meer) aan gelieerd.

WoonInvest heeft recentelijk de zg. streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van 100% naar 85% van de maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Maar dan alleen voor nieuwe huurders: zittende huurders blijven gewoon 100% betalen aan WoonInvest. De Kersengaarde in Voorburg is het enige complex van WoonInvest dat een streefhuur van 100% had: de meeste sociale huurwoningen hadden al een streefhuur van rond de 85%. Sterker nog: in Nederland vraagt een sociale verhuurder nooit een huur van 100% van de max. redelijke huur.

Een eenvoudige rekensom leert dat een zittende huurder van een tweekamerwoning zodoende ongeveer € 800 per jaar duurder uit is dan uw nieuwe buurman/vrouw.

De nieuwe bewonerscommissie wil dit niet bespreken met WoonInvest.

Binnenkort krijgt u een brief van ondergetekende in de bus die u kunt ondertekenen om uw onvrede hierover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

voormalig secretaris BC Kersengaarde, voormalig vicevoorzitter Respectus)

2017-05-10 Handtekeningenactie