Spoelen tegen de Legionella bacterie

Beste bewoners,

Zoals u weet worden de waterleidingen aanstaande zaterdag doorgespoeld met chemische stoffen om definitief van de Legionella bacterie af te zijn die de gevaarlijke Veteranenziekte veroorzaakt. Daar moet men voor in uw woning komen. Helaas heeft een aantal mensen nog niet gereageerd op de brief die wij allemaal daarover in de bus kregen. Binnenkort komen de huismeester, meneer Diender, en de voorzitter v/d bewonerscommissie, meneer Osnabrug, bij deze 10 mensen langs.

Ik ga er van uit dat privacywetten mij belemmeren om de adressen van deze mensen bekend te maken dus u kunt als buren voorlopig nog niets betekenen in deze.

secretaris Bewonerscommissie

Legionella bacterie

Beste bewoners,

Zoals u wellicht weet moet er nog één laatste actie plaatsvinden om de Legionella bacterie (veroorzaker Veteranenziekte) voor eens en altijd kwijt te zijn. Dat is het spoelen van de leidingen. Het is belangrijk dat iedereen daar een dag lang voor thuis is. Vandaar dat wij daar de komende tijd een aantal brieven over krijgen om het belang ervan te onderstrepen.

Als er men bij ook maar één huis niet naar binnen kan dan dan heeft de gehele reiniging geen zin en dupeert u daarmee uw medebewoners. De (financiële) consequenties daarvan zullen dan op u worden verhaald! Dus zorg er alstublieft voor dat men naar binnen kan bij u.

Hieronder de brief die wij daarover in de brievenbus kregen (of download als PDF incl. antwoordformulier):


Geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 18 april van 9.00 uur tot ongeveer 18.00 uur worden er werkzaamheden aan de waterleiding in uw complex verricht. Dit houdt in dat u tussen genoemde tijdstippen op geen enkele manier water voor gebruik zoals wassen, douchen, koken en drinken, kunt aftappen. Het doorspoelen van het toilet mag alleen met emmers water. Voor deze werkzaamheden moet u medewerkers van de firma Totaal Water B.V. toegang geven tot uw woning.

Zoals u wellicht weet zijn wij al geruime tijd bezig met het treffen van maatregelen om de legionellaproblematiek in uw complex aan te pakken. Dit is de laatste stap in dit proces en bestaat uit het chemisch reinigen van de waterleidingen. Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, behoort het legionellaprobleem definitief tot het verleden. Wel blijft men de kwaliteit van het leidingwater periodiek monitoren.

Hoewel de werkzaamheden betrekkelijk eenvoudig zijn, is het erg belangrijk dat alle bewoners deze dag thuis zijn of ervoor zorgen dat de firma Totaal Water B.V. de spoeling kan uitvoeren in alle woningen.

Na overleg met het bestuur van zowel de bewonerscommissie en de vereniging van eigenaren, is ervoor gekozen om de werkzaamheden op een zaterdag uit te voeren, omdat dan de kans het grootst is dat bewoners aanwezig kunnen zijn.

Wat verwachten wij van u?

  • U moet op zaterdag 18 april thuis aanwezig zijn. Mocht u weggaan, laat dan uw sleutel bij een andere bewoner achter. Geef wel aan, door middel van een briefje op de deur, bij welke bewoner u de sleutel heeft afgegeven.
  • Mocht u niet thuis zijn en geen sleutel afgegeven hebben, dan heeft de gehele reiniging geen zin en dupeert u daarmee uw medebewoners. Wij moeten alle tappunten in uw woning reinigen om er zeker van te zijn dat alles goed schoon is. Wij doen dus een beroep op uw solidariteit en gemeenschapszin om, in het algemeen belang, aan dit proces mee te werken.
  • U moet vrije toegang verlenen aan medewerkers van Totaal Water B.V., die het leidingwerk komen reinigen. Mochten er onverhoopt toch bewoners hieraan niet mee willen werken, dan worden er maatregelen getroffen. De (financiële) consequenties, die een uitzonderlijke handelwijze met zich meebrengt, zal op de betreffende bewoner(s) worden verhaald.
  • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de gehele dag geen water gebruikt. Zorgt u er dus deze dag voor dat u enkele emmers water klaar zet om het toilet door te spoelen en flessen met water heeft klaarstaan voor consumptief gebruik. Deze mogen tot 9.00 uur gewoon uit de kraan gevuld worden. Koken kan, maar niet met water uit de kraan, u kunt hiervoor het ingeslagen water gebruiken. Denk hier ook aan als u bijvoorbeeld koffie of thee gaat zetten.

Chemisch reinigingsmiddel

Tijdens het reinigen blijft er druk op de leidingen staan. In het geval dat u toch een kraan opent, komt er chemisch reinigingsmiddel uit de kranen dat niet geschikt is voor consumptie. Mocht u toch kraanwater hebben gedronken na reiniging met citroenzuur, dan proeft u de zure smaak van citroen met als gevolg dat u dit uit zal spugen. Citroenzuur is niet giftig en de concentratie citroenzuur in bijvoorbeeld sinaasappelsap is hoger dan de concentratie die bij deze reiniging wordt gebruikt. Peroxide is een oxiderende stof die bij doorslikken sterk bijtende effecten kan opleveren in de mondholte en de keel. Ondanks het feit dat de peroxide hier sterk verdund wordt toegepast, adviseren wij toch altijd een bezoek te brengen aan een arts wanneer de peroxideoplossing wordt gedronken.

Overlast

Wij begrijpen dat er deze dag enige overlast is en doen er alles aan om de werkzaamheden spoedig te laten verlopen. Gedurende de dag zijn er medewerkers van WoonInvest op het complex aanwezig voor eventuele vragen en ondersteuning.

Uw medewerking is van groot belang. Bij uw afwezigheid blijft de kans op besmetting van het leidingwerk in uw appartement aanwezig en dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Wij gaan ervan uit dat u de noodzaak inziet van uw volledige medewerking. Om er zeker van te zijn dat u deze dag bereikbaar bent en wij in uw woning de werkzaamheden kunnen uitvoeren, verzoeken wij u bijgevoegd antwoordformulier in te leveren bij de huismeester of te deponeren in de huismeesterbrievenbus.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob Mark. Hij is de opzichter die de werkzaamheden namens WoonInvest begeleidt. U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 070 301 11 32.

Met vriendelijke groet,

WoonInvest en VvE Symfonie Beheer

N.B.: In de aanloop naar 18 april volgt er nog een mededeling om u aan deze werkzaamheden te herinneren. Wij vermelden hierin het telefoonnummer van de persoon die tijdens de werkzaamheden uw contactpersoon is.