Thermostaatkranen V

Een paar tips over het gebruik v/d nieuwe thermostaatkranen. De kranen bevatten twee plastic “inzetstukjes”. Die kunnen gebruikt worden om de laagste en hoogste stand, waarop u de thermostaat wilt zetten, in te stellen. Zonder de inzetstukjes is de laagste stand het sterretje (6 °C, zie gebruiksaanwijzing) en de hoogste stand is nummer 5 (28 °C).

Eerst moet u één van de inzetstukjes omlaag duwen (zie foto 1). Daarna wipt u het inzetstukje omhoog (foto 2). Vervolgens haalt u het er uit (foto 3). U doet het blauwe inzet stukje terug op de koudste temperatuur die u wenst (bijv. nachtstand 1, 12 °C) en u zet het rode stukje op de warmste stand die u wenst (bijv. kamertemperatuur stand 3, 20 °C).

Als u uw woning warmer wenst of snel wilt opwarmen verwijdert u het inzetstukje en draait u de kraan op 5. Niet vergeten de kraan lager te draaien als de kamer warm is!

Wanneer de inzetstukjes “omlaag” staan kunt u de kranen helemaal open en dicht draaien. Als ze “omhoog” geduwd zijn dan houden ze de kraan tegen op een bepaalde stand.

Gebruiksaanwijzing die bij de kranen zat:

Gebr.aanw. thermost.kr

thermostaatkraan 2 thermostaatkraan 3 thermostaatkraan 4

[aanvulling 23-11-2014] Een printvriendelijke versie staat op de pagina met documenten.

Warmtemeter plaatsing ma. 12-5-2014 en ma. 19-5-2014

Op maandag 19 mei 2014 worden de warmetemeters geplaatst door Techem  tussen 8:30 uur en 12:00 uur in het gebouw v/d nummers 202 t/m 272. In het gebouw van de nummers 28 t/m 44 komt men op maandag 12 mei 2014. Wellicht komt men bij u op een ander tijdstip. Wij kregen daar dinsdag 29 april een brief over die vrijdag 25 april gepost was (door de nieuwe bezorgmomenten van PostNL kregen wij deze brief pas dinsdag).

Het duurt 20 minuutjes. Houd er echter wel rekening mee dat men “vrije toegang” nodig heeft die dag (u, een buur, kennis of familielid moet ze binnen laten en men moet goed bij de radiatoren kunnen). Lukt het echt niet om ze binnen te laten dan kunt u bellen met: 076-572 58 15 (tussen 9 en 11).

Overleg met WI

Op dinsdag 26 november 2013 vindt het eerste regulier Overleg tussen uw BC en WI plaats. Het is in principe de bedoeling dat dergelijke overleggen input bevatten v/d bewoners die in een bewonersvergadering naar voren zijn gekomen. Dit keer was het daar te kort dag voor en er is ook reeds de Voorlichtingsavond geweest over de warmtemeters waar genoeg vragen naar voren zijn gekomen die wellicht nader toegelicht worden door WI in deze vergadering.

Het is de bedoeling dat deze vergadering met WI op haar beurt weer als input fungeert voor de eerstvolgende bewonersvergadering. Deze zal waarschijnlijk halverwege 2014 zijn. Zodoende zijn de vergaderingen netjes over het jaar verdeeld.

In de loop van 2014 zal er meer duidelijkheid zijn over de uitvoering v/d Warmtewet die in 2014 in gaat en waarvan de maximum tarieven nog bepaald moeten worden door de ‘Autoriteit consument en markt’ (link: Woonbond, nieuws, 15-11-2013).

Bijeenkomst warmtemeters

Afgelopen donderdag, 7 november 2013, organiseerde WoonInvest voor ons een informatieve bijeenkomst over de warmtemeters die geplaatst gaan worden. Wanneer ze komen is nog niet precies bekend maar wel dat ze van de wet moeten komen. De secretaris v/d bewonerscommissie heeft zijn eigen aantekeningen in een documentje dat te vinden is op de pagina “Documenten“.

Meer info van WI zal nog volgen en voor vragen zult u ongetwijfeld een luisterend oor vinden bij een v/d woonconsulenten van WI.

Energieakkoord

Tussen verscheidene partijen, o.a. de corporaties en de Overheid, is op 6-8-2013 het Energieakkoord gestoten (zie o.a. deze pagina v/d Woonbond en deze pagina van corporatie koepelorganisatie Aedes). De Overheid stelt hier 0,4 mld. voor beschikbaar. Dit houdt voor ons op de Kersengaarde in ieder geval in dat het energielabel van E naar B moet, uiterlijk in 2020 (zie het Energieakkoord paragraaf 3.2.1, pagina 17, zoek op: “gemiddeld label B”). Er zal dus het een en ander moeten gebeuren met het sluitwerk en de dubbele beglazing. Verder zullen kieren weggewerkt moeten worden.

Het (uitvoerige) akkoord zelf is te downloaden op de website v/d SER (link). Verder heeft dit Akkoord te maken met het Energieconvenant uit 2012 dat hier te downloaden is. Deze zijn ook te downloaden van onze website onder ‘Documenten, Algemeen‘.

Warmtewet 2014

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Warmtewet in (link Woonbond; link andere site ). Voor ons op de Kersengaarde zou dat gevolgen kunnen hebben. Die wet gaat nl. o.a. over tarieven voor blokverwarming. Er gaat een maximum gelden voor de kosten. Wat dit exact gaat inhouden voor ons huurders op de Kersengaarde is nog niet bekend bij uw BC maar wettelijk is het goed mogelijk dat het volgende gaat veranderen:

  • Er moet een “transparante warmte administratie” gevoerd worden. Of dit inhoudt dat er per huurder gespecificeerd moet worden wat er verbruikt is, is nog niet duidelijk.
  • Als per huurder gespecificeerd moet worden wat het energieverbruik is dan zullen er warmte meters geplaatst moeten worden. De Woonbond gaat hier zelfs van uit (zie bovenstaande link).

Het moge duidelijk zijn dat dit nu juist de ‘wijzigingen’ zijn waar een BC 6 weken van te voren van op de hoogte van moet worden gebracht en waar zij adviesrecht over heeft (zie ‘Wat mag een BC wel/niet‘).

[aanvulling d.d. 8-8-2013] Op de site van corporatie koepelorganisatie Aedes (link) staat gelukkig te lezen dat afgesproken is dat: “woonlasten ondanks eventuele huurverhoging door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex zullen dalen.”.