BC jaaroverzicht van 2017

Zoals beloofd lag er op 18 januari 2018 een jaaroverzicht van de bewonerscommissie in de bus. Het doet deugd dat er eindelijk is lezen, in een goed geschreven beknopt document, wat men namens ons besproken en afgesproken heeft met WoonInvest. Volgens WoonInvest zijn er vergaderingen geweest op 23 mei 2017 (o.a. over de verwarmingsproblematiek) en op 14 december 2017 (wist u dat?). De BC houdt het erop dat er niets inhoudelijks is besproken op 23 mei omdat het slechts een “kennismaking” betrof.

Het afgelopen jaar heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van het organiseren van evenementen (BBQ, kerstbomen, nieuwjaarsborrel). Dit zijn strikt genomen geen activiteiten die een BC wettelijk verplicht is te ondernemen: men moet overleggen, adviseren en de huurders daarvan op de hoogte stellen. Verder wordt een inspanning genoemd die de BC niet op zich heeft genomen: die m.b.t. de teruggave van servicekosten.

Voor de vele mensen die last hebben van de verwarmingsproblematiek is het enigszins zuur om pas laat in de winter te lezen wat hierover is afgesproken door de BC in de lente (23 mei 2017). Voor hetzelfde geld hebben huurders tot vandaag geklaagd bij WI over iets waar de BC reeds 3/4 jaar geleden afspraken over heeft gemaakt.

Als grote positieve verassing blijkt dat er overlegd is, en dat er afspraken gemaakt zijn, over inbraakbeveiliging. Gezien de inbraakgolf alhier van de afgelopen tijd een welkome verbetering. Dank hiervoor aan de BC! Er zijn mensen die zelf al een kerntrekbeveiliging op hun voordeur hebben geplaatst. Krijgen zij de kosten hiervoor vergoed?

Ten slotte lijkt het erop dat men zich realiseert dat  er een groot verschil is tussen een heuse BC die een wettelijke status en dito verplichtingen heeft en een evenementencommissie. Evenementen kunnen door iedere bewoner georganiseerd worden en ze worden dan gewoon betaald uit het Leefbaarheidsbudget van WI, als ze maar open staan voor alle bewoners. Neem contact op met WoonInvest voor meer details.

Het blijft echter frustrerend dat de BC nimmer antwoord geeft op vragen die aan ze gestuurd worden. Hopelijk verbetert dit in 2018.

Impasse Bewonerscommissie (2)

Er is een antwoord van WI op de smeekbede van ondergetekende over de impasse in het overleg tussen BC en WI. In het kort komt het antwoord erop neer dat BC en WI nog steeds regelmatig overleggen en dat de BC ons op de hoogte houdt middels een jaarlijkse bewonersvergadering, niet middels notulen. Op de schriftelijke bewering van de voorzitter v/d BC dat er met WI geen afspraak tot overleg te maken is werd niet ingegaan.

Verder noemt WI het gesprek van 23 mei met de BC een overleg terwijl de BC het juist geen overleg noemt (zie mail hieronder). In nieuwsbrief nummer 2 van juli 2017 werd gesuggereerd dat van daadwerkelijke overleggen notulen gemaakt zouden worden.

—————- Forwarded Message ——–
Subject: Re: Notulen
Date: Mon, 14 Aug 2017 12:04:45 +0200
From: BC Kersengaarde <kersengaardevoorburg[at]gmail.com>
To:  <xxxxx[at]xxxxx.xxx>

Beste heer ,

Zoals je weet is het vakantie tijd … ook voor mij. Maar hier zijn de notulen van de algemene bewonersvergadering van 18 mei jl.
Het gesprek bij WI, dit was een kennismakingsbijeenkomst van de nieuwe bestuursleden van de bewonerscommissie en WI en daar zijn geen notulen van gemaakt. Wat wij wel aangekaart hebben is een vergadering van alleen huurders met WI. Daar zullen wij ook op aandringen dat dit door zal gaan.

Met vriendelijke groet,

 

Voor de volledigheid staat WI’s antwoord hieronder als PDF document:

(zie ook: Impasse Bewonerscommissie (1))

Impasse Bewonerscommissie (1)

Vandaag is de volgende mail naar de BC en WoonInvest gestuurd:

Beste WoonInvest, beste voorzitter ,

Ik wil bij deze WoonInvest en de Bewonerscommissie Kersengaarde in alle redelijkheid en met respect smeken om te proberen uit de impasse te geraken.

Hieronder is te lezen dat de BC niet van plan is om met WoonInvest te overleggen: wij huurders moeten dat doen. Zodoende heeft de BC in de zin van de Overlegwet geen bestaansrecht meer. En bewoners hebben voor niets onderwerpen ter overleg aangedragen op de bewonersvergadering van 18 mei jl.

WoonInvest zou bijvoorbeeld de BC een verzoek tot overleg kunnen sturen omdat zij anders haar status verliest als BC en als Activiteitencommissie gezien wordt.

Probleem is dat bij individuele klachten nog wel eens gevraagd wordt door de Klachtencommissie hoe de BC er over denkt. En WI denkt dat zaken door de BC bij hun ter sprake gebracht zullen gaan worden.

[aanvulling, 7-11-2017] De voorzitter heeft gemeld dat de BC wel degelijk wil vergaderen met WI (de secretaris communiceerde iets anders) maar dat WI dit weigert. De reactie van WI hierop wordt afgewacht voor meer duidelijkheid.