Werkzaamheden vluchtroutes 2

Naar aanleiding van de brief van WoonInvest van 24 januari 2019 over de aanhoudende werkzaamheden aan de vluchtroutes is de volgende e-mail gestuurd:

Beste WoonInvest, Symfonie en Rendon,

Naar aanleiding van de brief van 24 januari wil ik u graag herinneren aan afspraken die in oktober 2014 zijn gemaakt door de Bewonerscommissie waar o.a. twee bestuursleden van de VvE in zitten:

  1. WoonInvest communiceert beter met Symfonie (opmerking 2019: en omgekeerd natuurlijk). Het verwijzen naar elkaar behoort tot het verleden (opmerking 2019: dat betekent natuurlijk ook dat aannemers, Symfonie en WI niet elkaar de schuld geven).
  2. WoonInvest communiceert beter met aannemers en gecontracteerden.

Ook was de afspraak dat wij van te voren op de hoogte gesteld zouden worden van zeer luidruchtige werkzaamheden: dat is afgelopen woensdag niet gebeurd. U schrijft nu dat er nog tot 1 maart zulke werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Sommige mensen passen op de kleinkinderen en werken soms thuis: dan is een dergelijke mededeling niet specifiek genoeg.

Het vervelende hiervan is dat het zo’n slecht voorbeeld geeft. Waarom zou een bewoner nog netjes aankondigen dat hij gaat verbouwen of geluidsoverlast gaat veroorzaken als WI dat niet eens doet?

Het is niet de bedoeling dat we hierover voortdurend in discussie gaan: daar zijn nu juist afspraken voor bedoeld. Ik wil dan ook geen antwoord op deze mail.

Hoogachtend,

P.S. Als de werknemer die weet dat hij zeer ernstige geluidsoverlast gaat veroorzaken niet een dag van te voren aanwezig kan zijn om aankondigingen op te hangen dan wil ik dat best doen. Dat heb ik ook gedaan toen op de heetste dag sinds jaren de waterdruk wegviel (de heer Leloux van Symfonie VvE Beheer voelde zich daar niet toe geroepen).

In dit soort situaties is de reactie van WI vaak dat “verder niemand klaagt”. Dat is voor hen een reden om de klacht niet serieus te nemen. Als u wilt dat WI zich aan haar afspraken houdt en het goede voorbeeld geeft dan heeft het dus heel veel zin om in de pen te klimmen! Een klacht is geen klacht voor WI.

Werkzaamheden vluchtroutes

Op 29 oktober 2018 ontvingen wij een brief van WoonInvest waarin staat dat men vanaf maandag 12 november een maand lang tussen 7:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden gaat uitvoeren die gepaard gaan met geluidsoverlast. In het Reglement van de VvE staat dat dat pas vanaf 9 uur mag.

Ik heb daarover geklaagd bij WoonInvest, twee keer naar de status gevraagd en toen ik geen reactie kreeg heb ik onderstaande klacht ingediend bij projectbegeleider dhr. Van Stokrom van Rendon (070 – 387 63 51). In de brief van WoonInvest stond immers dat dat kon:

Geachte meneer Van Stokrom,

Van WoonInvest krijg ik geen reactie in deze. Ik wilde ik u graag melden dat er in de brief die WoonInvest stuurde over de werkzaamheden op de Kersengaarde 2 – 272 in Voorburg een foutje is geslopen.

Er staat dat de werkzaamheden plaatsvinden van 7:00 tot 16:00 uur. Dat mag niet i.v.m. het reglement van de VvE en de huisregels van WoonInvest. Ik vertrouw erop dat u de werkzaamheden plaats laat vinden tussen 8 en 17.

Ik hoop niet dat ik om 7 uur ’s ochtends een discussie aan hoef te gaan met uw werknemers hierover.

Met vriendelijke groet,

De nogal overtrokken reactie die ik alsnog kreeg van WoonInvest staat hieronder:

Geachte heer ,

In uw mail van 1 november jl. verwijst u naar het huishoudelijk reglement van de Kersengaarde. U geeft aan dat de geplande werkzaamheden voor de vluchtwegen niet voor 9.00 uur mogen starten. In artikel 3.5 van het reglement staat echter vermeld, dat werkzaamheden die geluidshinder kunnen veroorzaken zoveel mogelijk worden uitgevoerd tussen 9.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Uw vertaling van dit artikel is dus niet juist.

Bij de planning van het werk houden wij uiteraard zoveel als mogelijk rekening met de bewoners. De geplande werkdagen en tijdstippen vallen grotendeels binnen de marges genoemd in artikel 3.5. Het uitvoerend bedrijf zal zich zoals aangegeven inspannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Deze middag ontvingen wij een kopie van uw mail aan de firma Rendon, waarin u hen min of meer sommeert niet voor 9.00 uur te starten met de werkzaamheden. Wij vragen u dringend dergelijke correspondentie met de aannemer achterwege te laten. U heeft geen opdrachtgever/nemer relatie met het bedrijf. Het is bovendien spijtig in uw mail aan Rendom te moeten lezen, dat u van WoonInvest geen reactie ontvangt. Met deze mail is ook deze constatering van u onjuist gebleken.

Met vriendelijke groet,

André van Teijlingen

Hmmmm. Misschien had ik juist er op moeten vertrouwen dat Rendon zich niet aan de regels houdt… Ik vind het eerder een uiting van vertrouwen dan een “sommatie”. Geen idee wat ik anders had moeten doen. Maar goed, WoonInvest is dus niet van plan hun aannemer te vragen of die zich aan de regels wil houden. Overigens noemde ik het tijdstip van 8 ’s ochtends (en niet 9 uur zoals Van Teijlingen beweert) om de werklui tegemoet te komen.

En het lijkt er zelfs op dat Van Teijlingen in de tijd kan reizen! De “constatering” is toch echt juist dat ik geen reactie van ze heb gekregen voordat ik de mail aan Rendon stuurde. Het lijkt wel een Monty Python sketch: “I came here for an an argument // No you didn’t // Yes I did! // Well, you got your argument”. Wat raar, zeg.

Uiteraard ga mij niets aantrekken van het “verbod” van WoonInvest om te klagen bij de aannemer.

Waterdruk en warm water

Zoals waarschijnlijk bekend van het briefje dat ik beneden ophing is op 26 juli 2018 om 14:00 de waterdruk tot een minimum afgenomen en er was geen warm water. De zg. Hydrofoor (die de waterdruk verzorgt) gaf een storingsmelding en was uitgegaan. Het probleem zat ‘m in de elektra. Er moesten stoppen vervangen worden door Hinfelaar Elektra. Helaas wist de man die Firma Hinfelaar in eerste instantie stuurde niet waar de Hydrofoor stond. Om een uur of zes was de druk weer in orde.

Symfonie VvE Beheer had de actuele informatie niet ingesproken in haar antwoord apparaat en men nam de telefoon ook niet meer op na half zes.

Het warme water doet het op het moment van schrijven (26-7-2018 21:15 uur) niet. Fa. Coster is gebeld en zal een en ander regelen. Coster wist niet dat de druk weer op de leiding staat en ook niet dat er geen warm water is. De boiler moet opwarmen en het kan daarom een tijd duren eer er weer warm water is.

Ik heb begrepen dat Symfonie Beheer BV om 19:00 uur een mail heeft gestuurd naar de (35) kopers. De 100 huurders bleven in het ongewisse ondanks dat Symfonie een aantal e-mail adressen v/d huurders heeft.

Over dit soort kinken in de communicatiekabel heeft de Bewonerscommissie een paar jaar geleden afspraken gemaakt met WoonInvest en, indirect, met de aannemers en Symfonie. Helaas is het nog steeds moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen en nog steeds worden niet alle bewoners op de hoogte gebracht van de status. Wellicht iets voor de huidige Bewonerscommissie om aan te snijden.

Misschien moet er een Facebook pagina komen waar wij bewoners allemaal “vriend” van kunnen worden en waar WoonInvest, Symfonie en de Bewonerscommissie dit soort berichten op kunnen schrijven (als beheerders v/d pagina), of een vriendelijke bewoner zou iedere update op briefjes moeten schrijven en in de 6 flats op moeten hangen…

Man aangehouden voor reeks auto-inbraken

Met dank aan een bewoner die me hierop wees. Artikel in Het Krantje Online:

Voorburg – Agenten hielden donderdag 3 mei omstreeks 3:00 uur een 42-jarige man uit Den Haag aan als verdachte van inbraken in meerdere auto’s aan de Kersengaarde. De politie onderzoekt de zaak.

Een getuige belde rond 2:45 uur de politie omdat een in het donker geklede man ruiten van personenauto’s zou ingooien. Agenten gingen onmiddellijk naar de Kersengaarde en hielden daar een verdachte aan. In totaal was er in zeven voertuigen ingebroken.

Aan het politiebureau bleek dat de verdachte mogelijk gestolen goed en sporen van de auto-inbraken bij zich droeg. Het team Forensische Opsporing deed uitgebreid onderzoek naar sporen in en op de getroffen auto’s. Ook sleepten zij een aantal voertuigen voor nader onderzoek weg. Agenten spraken met een aantal getuigen.

De meeste slachtoffers deden inmiddels aangifte. De verdachte zit nog vast en zijn betrokkenheid bij de reeks auto-inbraken wordt nader onderzocht.

Politie Leidschendam-Voorburg onderzoekt de auto-inbraken en is op zoek naar getuigen en slachtoffers. Hebt u iets gezien in de omgeving van de Kersengaarde? Of is er in uw auto ingebroken? Bel dan met 0900-8844.

Stukken v/d verwarmingsbijeenkomst op 25-9-2017

Zoals u weet is er een (verhelderende) bijeenkomst geweest over de verwarmingsproblematiek in het Fletcher Hotel in Leidschenhage voor de huiseigenaren en de huurders. De huiseigenaren beschikken al geruime tijd over alle stukken in digitale vorm van die avond. Na lang aandringen kreeg een huurder het verslag van die avond, maar ondanks verder aandringen stuurde WoonInvest de presentaties van die avond niet. U krijgt ze dan maar via deze weg. Hierover klagen bij WI zal alleen zin hebben als meerdere huurders dat doen.

  1. Verslag verwarmingsbijeenkomst 25-9-2017
  2. Presentatie Coster Warmtetechniek
  3. Presentatie van dhr. Ad Dekker van Adek Installatie Advies
  4. Presentatie Techem

Kerntrekbeveiliging

Zoals u weet gaat WoonInvest binnenkort bij ons nieuwe sloten plaatsen met kerntrekbeveiliging omdat de Overheid bij nader inzien toch subsidie beschikbaar stelt voor onze buurt. Helaas heeft WI ook al te kennen gegeven dat zij geen (financiële) tegemoetkoming aan de huurders beschikbaar stelt die dit n.a.v. de infoavond van vorig jaar zelf hebben gedaan. Ondergetekende heeft naar huurdersvereniging Respectus een mail gestuurd om te vragen of zij in deze iets kunnen betekenen (in de vorm van overleg met WI of een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget). Mede omdat dit misschien in meer buurten speelt dan de onze. Houd deze site in de gaten voor evt. nieuws in deze. Dat kan even duren omdat Respectus eens per maand vergadert en eens per kwartaal om de tafel zit met de directie van WI.

Liftonderhoud, planning [2]

Symfonie Beheer BV heeft de planning gegeven van de complexe en ingrijpende werkzaamheden. Wat er allemaal moet gebeuren is niet niks en dat het niet minder dan vijf dagen moet duren is nu duidelijk.

Dag 1. Aanvoer van materialen en start sloop besturingsapparatuur. Het vervangen van de besturingsapparatuur duurt 4 dagen en dat is inclusief het vervangen van de drukknopplateaus en de frequentieregeling. Tevens wordt een nieuwe snelheidsbegrenzer aangebracht en een nieuw spangewicht met omloopwiel in de liftput inclusief het vervangen van de staalkabels waar de lift aan hangt.

Dag 5. Er wordt er getest of alles goed werkt en dan wordt door een extern deskundige de lift nog gekeurd. Voor dat dat is gedaan mag een lift niet rijden. Tenslotte wordt de lift nog schoongemaakt en de restmaterialen afgevoerd. Eind dag 5 draait de lift weer.

De lift kan helaas niet dagelijks een paar uur draaien, dat is namelijk zowel technisch als fysiek niet mogelijk. Symfonie Beheer BV heeft begrijp voor evt. commotie omtrent het niet hebben van een lift gedurende een week maar er is geen andere mogelijkheid om weer en bedrijfszekere en veilige installatie aan de bewoners ter beschikking te stellen.

Liftonderhoud

Beste medebewoners,

Recentelijk lag onderstaande brief bij ons in de bus waarin wordt aangekondigd dat de lift niet minder dan 5 dagen buiten werking zal zijn:

Een medebewoner vroeg of onderstaande mail aan Symfonie Beheer BV op de website geplaatst kon worden zodat u er op kunt reageren in het openbaar. Klik daartoe op het tekstballonnetje rechtsboven (kan zijn dat u uw opmerkingen direct onderaan kunt intypen). Bij deze:

Beste Frank,

Enigszins met stomheid geslagen lees ik het bericht dat de lift, gedurende onderhoudswerkzaamheden, 5 volledige aaneengesloten dagen niet beschikbaar zal zijn.

Het is bekend dat bedrijven die klussen, bijvoorbeeld ook CV reparaties, uit voeren, waarbij “overlast” wordt veroorzaakt weinig empathisch vermogen tonen, hier doelend op het inleven van in vooral oudere, minder goed ter been zijnde bewoners. Dit terwijl zij de werkzaamheden voor en dankzij die bewoners mogen uitvoeren.

Daarbij ben ik ook kritisch naar jou en je organisatie. Want ook de ervaring leert dat als er wat tegengas aan die bedrijven wordt gegeven, in de vorm van een veto in dit geval. Zij “plotseling” wel de werkzaamheden volgens een ander scenario kunnen uitvoeren en dat de “overlast” van minimaal tot niet storend terug te brengen is.

Het zal niet direct in het takenpakket van de beheerder benoemd worden, maar gezien jij de besprekingen voert, en daar geen bewoner bij aanwezig is, spreek ik toch de verwachting uit dat jij en je organisatie, de belangen van de bewoners vertegenwoordigd en deze mee laat spreken alsof je er zelf woont.

Ik spreek een onvoorwaardelijk verbod uit tegen de voorgenomen wijze van aanpak.

Ik en mede namens meerdere en andere bewoners, geef je de opdracht, met de Firma aan tafel te gaan zitten en de gezamenlijk tot een andere aanpak te komen.

Ik publiceer deze brief op de website en roep iedere bewoner op, bij jou of bij de huismeester, middels een e-mail of briefkaartje, kenbaar te maken dat ook zij een veto uitspreken over de voorgenomen aanpak.

Met vriendelijke groet,

<bekend bij websitebeheerder>

De reactie van Symfonie VvE Beheer BV is inlevend en is als volgt:

Ik begrijp je reactie volkomen, echter….

Niet in alle gevallen en ook niet in dit geval is het op een andere manier te organiseren. Geheel de besturing van de lift wordt vervangen en dus werkt de lift simpelweg niet meer. Ook niet dagelijks voor een paar uur. Alle elektronica wordt vervangen; er is dus niets meer om een lift aan te sturen.

Als er een ander alternatief zou zijn zouden wij de eerste zijn om dat voor te stellen maar dat gaat in dit geval niet. Ook het plaatsen van en tijdelijke lift is in de bouwkundige situatie van de Kersengaarde geen optie.

Helaas, het is zoals het is en niet anders.

[aanvulling, 21-9-2017] Symfonie VvE Beheer zal aanstaande maandag op de info-avond over de verwarming wat uitleg geven over het onderhoud aan de liften.

Strefhuur [5]: gaat beter met de petitie

Het gaat ietsje beter met de handtekeningenactie tegen de eenzijdige huurverlaging. Er zijn tot nu toe 15 handtekeningen binnen maar dat is mijns inziens zeer weinig ten opzichte van het totaal 2- en 3-kamerwoningen in de verhuur.

Verder weet ik helaas nog steeds niet zeker of de zg. “4-kamerwoningen” (in de hal, maar niet direct naast de lift) ook sociale huurwoningen zijn die onder ditzelfde regime vallen. Zou iemand mij van 1 of meer v/d volgende gegevens kunnen voorzien die ik niet van WoonInvest los krijg:

  • Hoeveel punten heeft uw 4-kamerwoning (zie “”Mijn WoonInvest”)
  • Wat was de huur ten tijde van het tekenen van het huurcontract (dan kan ik bepalen of dat destijds meer of minder dan de zg. liberalisatiegrens was)

Uw evt. reactie blijft anoniem, maakt u zich geen zorgen. Gebruik mijn mailadres als u dat heeft, klik op het tekstballonnetje rechts naast de titel van dit nieuwsbericht of gebruik de pagina “Contact” van deze website.

Hieronder de petitie om evt. opnieuw uit te printen en te ondertekenen:

2017-05-10 Handtekeningenactie