Werkzaamheden vluchtroutes

Op 29 oktober 2018 ontvingen wij een brief van WoonInvest waarin staat dat men vanaf maandag 12 november een maand lang tussen 7:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden gaat uitvoeren die gepaard gaan met geluidsoverlast. In het Reglement van de VvE staat dat dat pas vanaf 9 uur mag.

Ik heb daarover geklaagd bij WoonInvest, twee keer naar de status gevraagd en toen ik geen reactie kreeg heb ik onderstaande klacht ingediend bij projectbegeleider dhr. Van Stokrom van Rendon (070 – 387 63 51). In de brief van WoonInvest stond immers dat dat kon:

Geachte meneer Van Stokrom,

Van WoonInvest krijg ik geen reactie in deze. Ik wilde ik u graag melden dat er in de brief die WoonInvest stuurde over de werkzaamheden op de Kersengaarde 2 – 272 in Voorburg een foutje is geslopen.

Er staat dat de werkzaamheden plaatsvinden van 7:00 tot 16:00 uur. Dat mag niet i.v.m. het reglement van de VvE en de huisregels van WoonInvest. Ik vertrouw erop dat u de werkzaamheden plaats laat vinden tussen 8 en 17.

Ik hoop niet dat ik om 7 uur ’s ochtends een discussie aan hoef te gaan met uw werknemers hierover.

Met vriendelijke groet,

De nogal overtrokken reactie die ik alsnog kreeg van WoonInvest staat hieronder:

Geachte heer ,

In uw mail van 1 november jl. verwijst u naar het huishoudelijk reglement van de Kersengaarde. U geeft aan dat de geplande werkzaamheden voor de vluchtwegen niet voor 9.00 uur mogen starten. In artikel 3.5 van het reglement staat echter vermeld, dat werkzaamheden die geluidshinder kunnen veroorzaken zoveel mogelijk worden uitgevoerd tussen 9.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Uw vertaling van dit artikel is dus niet juist.

Bij de planning van het werk houden wij uiteraard zoveel als mogelijk rekening met de bewoners. De geplande werkdagen en tijdstippen vallen grotendeels binnen de marges genoemd in artikel 3.5. Het uitvoerend bedrijf zal zich zoals aangegeven inspannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Deze middag ontvingen wij een kopie van uw mail aan de firma Rendon, waarin u hen min of meer sommeert niet voor 9.00 uur te starten met de werkzaamheden. Wij vragen u dringend dergelijke correspondentie met de aannemer achterwege te laten. U heeft geen opdrachtgever/nemer relatie met het bedrijf. Het is bovendien spijtig in uw mail aan Rendom te moeten lezen, dat u van WoonInvest geen reactie ontvangt. Met deze mail is ook deze constatering van u onjuist gebleken.

Met vriendelijke groet,

André van Teijlingen

Hmmmm. Misschien had ik juist er op moeten vertrouwen dat Rendon zich niet aan de regels houdt… Ik vind het eerder een uiting van vertrouwen dan een “sommatie”. Geen idee wat ik anders had moeten doen. Maar goed, WoonInvest is dus niet van plan hun aannemer te vragen of die zich aan de regels wil houden. Overigens noemde ik het tijdstip van 8 ’s ochtends (en niet 9 uur zoals Van Teijlingen beweert) om de werklui tegemoet te komen.

En het lijkt er zelfs op dat Van Teijlingen in de tijd kan reizen! De “constatering” is toch echt juist dat ik geen reactie van ze heb gekregen voordat ik de mail aan Rendon stuurde. Het lijkt wel een Monty Python sketch: “I came here for an an argument // No you didn’t // Yes I did! // Well, you got your argument”. Wat raar, zeg.

Uiteraard ga mij niets aantrekken van het “verbod” van WoonInvest om te klagen bij de aannemer.