Waterdruk en warm water

Zoals waarschijnlijk bekend van het briefje dat ik beneden ophing is op 26 juli 2018 om 14:00 de waterdruk tot een minimum afgenomen en er was geen warm water. De zg. Hydrofoor (die de waterdruk verzorgt) gaf een storingsmelding en was uitgegaan. Het probleem zat ‘m in de elektra. Er moesten stoppen vervangen worden door Hinfelaar Elektra. Helaas wist de man die Firma Hinfelaar in eerste instantie stuurde niet waar de Hydrofoor stond. Om een uur of zes was de druk weer in orde.

Symfonie VvE Beheer had de actuele informatie niet ingesproken in haar antwoord apparaat en men nam de telefoon ook niet meer op na half zes.

Het warme water doet het op het moment van schrijven (26-7-2018 21:15 uur) niet. Fa. Coster is gebeld en zal een en ander regelen. Coster wist niet dat de druk weer op de leiding staat en ook niet dat er geen warm water is. De boiler moet opwarmen en het kan daarom een tijd duren eer er weer warm water is.

Ik heb begrepen dat Symfonie Beheer BV om 19:00 uur een mail heeft gestuurd naar de (35) kopers. De 100 huurders bleven in het ongewisse ondanks dat Symfonie een aantal e-mail adressen v/d huurders heeft.

Over dit soort kinken in de communicatiekabel heeft de Bewonerscommissie een paar jaar geleden afspraken gemaakt met WoonInvest en, indirect, met de aannemers en Symfonie. Helaas is het nog steeds moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen en nog steeds worden niet alle bewoners op de hoogte gebracht van de status. Wellicht iets voor de huidige Bewonerscommissie om aan te snijden.

Misschien moet er een Facebook pagina komen waar wij bewoners allemaal “vriend” van kunnen worden en waar WoonInvest, Symfonie en de Bewonerscommissie dit soort berichten op kunnen schrijven (als beheerders v/d pagina), of een vriendelijke bewoner zou iedere update op briefjes moeten schrijven en in de 6 flats op moeten hangen…