Artikel Het Krantje over steefhuur K’gaarde

In Het Krantje van 9 augustus 2017 staat een artikel over de verlaging van de streefhuur op de Kersengaarde. Er staat echter abusievelijk dat de Raad van Commissarissen van WI zich er over uit zal spreken. Ik ben voornemens de RvC aan te schrijven als ik weet hoe de stakeholders er over denken (zoals de gemeente, de huurders, etc.). Want de RvC ziet toe op het bestuur van WI en dat gebeurt in deze op een manier die de stakeholders ongetwijfeld niet zal bevallen.