Reactie WoonInvest petitie streefhuur: geen actie

Zoals bekend is de Kersengaarde het enige complex van WoonInvest waar de huur voor nieuwe huurders met het schokeffect van 15% wordt verlaagd. Alle andere complexen zien zich geconfronteerd met een huurverlaging of verhoging van ong. 5%. WoonInvest heeft gereageerd op de handtekeningenactie maar onderneemt geen actie. De reactie komt er in het kort op neer dat het uitblijven v/d jaarlijkse huurverhoging de zittende huurders op de Kersengaarde compenseert. De volgende kritische aanmerkingen kunnen daarbij gemaakt worden:

  1. Geen enkele huurder in Nederland betaalt meer dan de streefhuur, ook niet door huurverhoging (dit is al decennia zo).
  2. Door het uitblijven van huurverhoging kan het wel 10 jaar duren eer de huur is gedaald met 15%.
  3. Men gaat voorbij aan het feit dat voor de Kersengaarde het beleid totaal anders uitpakt dan voor de rest van de complexen.
  4. Geen enkele sociale huurwoning in Nederland kost 100% van de maximaal redelijke huur: die van de zittende huurder op de Kersengaarde op het moment wel.

Over dit onredelijke beleid wordt misschien nog contact opgenomen met de lokale pers en politiek. De fase van onderhandelen met WoonInvest is helaas gepasseerd. Een bedrijf besturen onder het mom van “pikken of stikken” past niet bij de sociale opgave die een woningcorporatie heeft. Wellicht dat de Raad van Commissarissen, die toeziet op bestuur, hier nog een mening over heeft.