Streefhuur [1]: nieuwe huurders 800 Euro per jaar goedkoper uit dan de zittende

Beste medebewoners,

Na een lange stilte een bericht van uw ex-secretaris van de bewonerscommissie. Er is op dit moment weer een bewonerscommissie actief, maar deze website is daar niet (meer) aan gelieerd.

WoonInvest heeft recentelijk de zg. streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van 100% naar 85% van de maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Maar dan alleen voor nieuwe huurders: zittende huurders blijven gewoon 100% betalen aan WoonInvest. De Kersengaarde in Voorburg is het enige complex van WoonInvest dat een streefhuur van 100% had: de meeste sociale huurwoningen hadden al een streefhuur van rond de 85%. Sterker nog: in Nederland vraagt een sociale verhuurder nooit een huur van 100% van de max. redelijke huur.

Een eenvoudige rekensom leert dat een zittende huurder van een tweekamerwoning zodoende ongeveer € 800 per jaar duurder uit is dan uw nieuwe buurman/vrouw.

De nieuwe bewonerscommissie wil dit niet bespreken met WoonInvest.

Binnenkort krijgt u een brief van ondergetekende in de bus die u kunt ondertekenen om uw onvrede hierover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

voormalig secretaris BC Kersengaarde, voormalig vicevoorzitter Respectus)

2017-05-10 Handtekeningenactie