Aftreden secretaris

Beste mede-bewoners,

Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb het besluit genomen te stoppen met het (vrijwilligers)werk voor de bewonerscommissie. Maar dat ik aftreed als lid wil niet zeggen dat ik niet in de toekomst misschien ooit weer eens toetreed.

Omdat ik ook bestuurslid van huurdersvereniging Respectus ben was ik soms wel heel vaak “bezig met alles WoonInvest” waardoor de broodnodige nuchtere afstand tot de materie steeds kleiner werd. Je moet niet het gevoel krijgen een werknemer van WoonInvest te zijn, ook al weet je dat het niet zo is. Bovendien werd het in de praktijk moeilijker om de twee petten die ik op heb (Respectus en BC) gescheiden te houden.

Ik stop zowel met het secretarieel werk als met het lidmaatschap van de BC. Waarom beide? Dat is eigenlijk een gevoelskwestie. Het is de normaalste zaak van de wereld dat voor secretarieel werk één en dezelfde persoon grotendeels de schriftelijke communicatie met de bewoners voert, in de notulen de woorden van VvE, verhuurder en bewoners samenvat, acties en besluiten definieert, etc. Maar ik vond dat het nu al tijd werd om het stokje over te dragen omdat ik als medebewoner en Respectus bestuurslid al genoeg invloed heb.

U moet niet vergeten dat de BC als geheel zich inzet voor de Kersengaarde en resultaat boekt. De BC heeft overleg met VvE bestuursleden en de belangen van huiseigenaren zowel as die van de huurders worden vertegenwoordigd in het overleg met WoonInvest. Wij hebben nu een goede telefoonlijst en er is een centrale plek op internet (deze website) voor een aantal belangrijke documenten. Het contact met de nieuwe wijkagent is aangehaald, de communicatie door de diverse aannemers en professionals is verbeterd en wordt nu strak in de gaten gehouden.

Het secretarieel werk zal door mij overgedragen worden aan een ander. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de nieuwe secretaris alles beheert. U zult ter zijner tijd hoogstwaarschijnlijk een bericht van hem of haar lezen op deze website. Tevens zullen voorlopig de huidige BC A4-tjes uit de vitrines verwijderd worden of vervangen worden door een ander exemplaar daar er nu gegevens van de “oude secretaris” op staan en tot nader orde het e-mail adres ook niet beheerd wordt.

Ik heb het (die korte tijd) met overtuiging en plezier gedaan en ik vind dat we in die korte tijd heel wat bereikt hebben.

Met vriendelijke groet,

ex-BC lid, ex-secretaris