Notulen bewonersvergadering van 29-10-2015

De notulen van de bewonersvergadering van 29 oktober staan op deze website onder het kopje Documenten. Bij de mensen die aan hebben gegeven geen computer te hebben zijn ze in de bus gedaan en ze zijn gemaild naar de mensen die aan hebben gegeven de notulen graag per mail te willen ontvangen.