Oude Drupal

Aan sommige bewoners zou in der tijd een borg kunnen zijn gevraagd voor de  Drupal.

Indien huurders borg aan WoonInvest hebben betaald kunnen zij de drupal bij Woonnvest inleveren met daarbij de kwitantie van destijds en dan wordt de borg overgemaakt. Bewoners die evt. borg bij Vesteda hebben betaald zullen zich moeten wenden tot Vesteda. Bij overname van het complex is er geen borg verrekend.