Drupal

Sedert het plaatsen van het nieuwe Vidicom systeem werkt de Drupal niet meer (het kleine “afstandsbedieninkje” voor de schuifdeur in de vorm v/e dropje). De Drupal was onderdeel van het niet meer ondersteunde IRS systeem. U kunt voortaan de sleutel gebruiken voor de schuifdeur.

Drupal doorgekruist