Notulen

Er wordt gevraagd wanneer de notulen van de bewonersvergadering van 9-9-2014 verspreid worden. Dat betekent dat de interesse in de BC gelukkig groot is! De notulen zijn door de secretaris geschreven en zullen verspreid worden na een interne BC vergadering van dinsdag de 30e. Na aanvullingen en correcties worden ze in de loop van volgende week op de site geplaatst onder het kopje “Documenten”.

De bewoners die hebben aangegeven ze per mail of in de brievenbus te willen ontvangen zien ze dan vanzelf verschijnen. 🙂

[update 5-10-2014] Ze zijn geschreven en verstuurd. Wilt u ze ook hebben? U kunt ze zelf uitprinten door de notulen van onze website te halen. Ze staan onder het kopje “Documenten”.