Website revisie

Tijdens het recente overleg met WI is mij ter ore gekomen dat er een paar foutjes op de website staan. Deze worden de komende dagen rechtgezet. Bepaalde onderdelen van de pagina’s “Nieuws”, “Te koop/Te huur” en mededelingen over veranderingen aan uw huis (‘Uwhuisveilig’) zullen worden nagekeken. Mijn excuses voor de eventuele overlast.

secretaris BC K’gaarde