Overleg met WI

Op dinsdag 26 november 2013 vindt het eerste regulier Overleg tussen uw BC en WI plaats. Het is in principe de bedoeling dat dergelijke overleggen input bevatten v/d bewoners die in een bewonersvergadering naar voren zijn gekomen. Dit keer was het daar te kort dag voor en er is ook reeds de Voorlichtingsavond geweest over de warmtemeters waar genoeg vragen naar voren zijn gekomen die wellicht nader toegelicht worden door WI in deze vergadering.

Het is de bedoeling dat deze vergadering met WI op haar beurt weer als input fungeert voor de eerstvolgende bewonersvergadering. Deze zal waarschijnlijk halverwege 2014 zijn. Zodoende zijn de vergaderingen netjes over het jaar verdeeld.

In de loop van 2014 zal er meer duidelijkheid zijn over de uitvoering v/d Warmtewet die in 2014 in gaat en waarvan de maximum tarieven nog bepaald moeten worden door de ‘Autoriteit consument en markt’ (link:¬†Woonbond, nieuws, 15-11-2013).