Huurtoeslag

Let op! Met ingang van december 2013 wordt de huurtoeslag niet meer verrekend met de huur (als u daar toestemming voor gaf). Deze wordt op uw rekening gestort waardoor het kan lijken of u meer geld heeft dan u werkelijk heeft. Opgemerkt kan nog worden dat men van plan is de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag samen te voegen in een huishoud(en)toeslag in de nabije toekomst.