Huurders Vesteda zeggen vertrouwen op in verhuurder

Op de website v/d Woonbond stond 25-10-2013 het bericht dat het Vesteda Platform het vertrouwen in de directie van onze vorige verhuurder opzegt (link)! Vesteda is geen corporatie, zoals WoonInvest, maar een “woningbelegger”. Zij bezit 25.000 woningen, WI   8.632 (bron: jaarverslag WI 2012). Grootste klacht is het gebrekkige onderhoud door Vesteda.

Screenshot Woonbond site, Vestada klacht