Uwhuisveilig: mogelijk afkoopsom ad. € 899

[aanvulling, 25-10-2013, na telefonisch contact met Securitas] Bij de klantenservice kan men het niet met zekerheid zeggen maar die koopsom is waarschijnlijk een bedrag dat in 2 termijnen tezamen met de installatiekosten wordt afgeschreven en is inderdaad een vergoeding voor alle apparatuur die u niet hoeft te betalen bij een 5 jarig contract.

Als vervolg op de berichten de afgelopen dagen over beveiligingsinstallatiebedrijf ‘Uwhuisveilig’ het volgende. Na grondige bestudering van het (ingewikkelde) contract lijkt het er op dat de klant ook tekent voor een afkoopsom ad €899. Waarschijnlijk betekent dit dat dit bedrag betaald moet worden aan ‘Uwhuisveilig’ indien:

  1. Het abonnement opgezegd wordt na het eerste jaar (als u voor 1 jaar tekende).
  2. U tussentijds opzegt (als u voor 5 jaar tekende).

Eén en ander valt op te maken uit pagina 1 van het tweedelig contract (zie de scan v/h contract hieronder bij het bericht van 15-10-2013). Er staat in punt 2 van de dikke letters de term “afkoopregeling” genoemd. Tevens staat in de onderste tabel de term “koopsom” genoemd voor een bedrag van €899. Dit zijn waarschijnlijk de kosten van alle apparatuur die ‘Uwhuisveilig’ niet terug neemt na opzegging: u zult het moeten afkopen (o.a. een rookmelder ad €119). Als u tekende voor een 5-jarig abonnement is de (afkoop)koopsom €0,0 maar moet u het abonnement afkopen en worden op die manier de kosten voor de apparatuur terugverdiend.

Als dit alles klopt bent u dus minimaal €1.658,40 kwijt als u voor 1 jaar tekende (12 mnd. abonnement ad €35,95, installatiekosten ad €328 en €899 koopsom). Indien u voor 5 jaar tekende  betaalt u: 5 jaar x 12 maanden x €35,95 per mnd. + installatiekosten ad €328 = €2.485,00

Dat is een duur kopje koffie (= wervingsleus).

[aanvulling, 25-10-2013] Het zou kunnen dat de koopsom afgeschreven wordt in vijf jaar en maar een gedeelte (= 4/5) hoeft te betalen na een jaar. Zou ook kunnen dat de koopsom sowieso betaald moet worden.

Abonnement

Het abonnement houdt in dat men vier contactpersonen probeert te bellen (evt. midden in de nacht) die u opgeeft (algemene voorwaarden, artikel 7.2). En men heeft aan haar verplichting voldaan als ze er één gesproken hebben en ook als ze er geen te spreken konden krijgen (= inspanningsverplichting?). Maar men zal “desalniettemin uitrukken” als het gaat om “inbraak, brand en/of paniek” als ze geen van die vier mensen te pakken kunnen krijgen. Eenmaal aanwezig zal men de hulpdiensten “aansturen”. Dat houdt in dat men de politie vertelt waar er ingebroken is of dat men de brandweer de brand aanwijst. Het is ze wellicht wettelijk niet toegestaan uw huis daadwerkelijk te betreden indien mogelijk (open raam etc.). Dit zal de reden zijn dat in de algemene voorwaarden bij artikel 7.2 staat dat de contactpersonen “handelen op eigen verantwoordelijkheid”.

Bedenk dat de politie (en u) na een misdrijf meestal de woning niet mag betreden voordat er sporenonderzoek is gepleegd. ‘Uwhuisveilig’ zal dat waarschijnlijk ook niet mogen. Tijdens een brand mag van de Brandweer niemand een huis in omdat de meeste mensen die overlijden bij een brand stikken v/d rook. ‘Uwhuisveilig’ mag waarschijnlijk dan ook nooit aan één van uw vier contactpersonen vragen om uw huis in te gaan als het brandalarm afgaat. De beveiligingslieden (die evt. langskomen als die 4 mensen de telefoon niet opnemen) mogen hoogstwaarschijnlijk ook uw huis niet in en uw sleutel hebben ze ook niet. Het is nl. onwaarschijnlijk dat men de verantwoordelijkheid op zich neemt om duizenden sleutels te beheren.

In dit land hebben in principe alleen Politie, Brandweer en andere nooddiensten het recht om uw huis te betreden in uitzonderlijke situaties. Een beveiligingsbedrijf mag uw huis niet in, tenzij u ze de sleutel gegeven heeft natuurlijk.

Ondergetekende vond het een intellectuele uitdaging, dan wel kat-en-muis spelletje, om een en ander uit te zoeken. U had hier acht dagen bedenktijd voor (colportagewet art. 25).

secretaris Bewonerscommissie