Pas op voor ‘Uw Huis Veilig’ colporteurs!

Uwhuisveilig logo

Vervolg op onderstaand Kersengaarde-nieuws bericht van maandag 7 oktober 2013. Wat blijkt is dat bij een van de (vele) seniore bewoners 2 colporteurs van ‘Uw Huis Veilig’ binnen zijn geweest. De bewoner in kwestie dacht dat deze lieden van de woningbouwvereniging waren. Men heeft deze bewoner een “veiligheidssysteem” aangesmeerd. “Aangesmeerd”, ja; een ander woord is er helaas niet voor.

De bewoner in kwestie was zich er niet van bewust dat er iets aangekocht is en dus dat er geld verschuldigd is. Als men bij ondergetekende had aangebeld waren zij resoluut de flat uitgezet want aan de deur wordt niet gekocht!

Na telefonisch contact blijkt dat men (slechts) 8 dagen de tijd heeft om te annuleren. Er zit een zeer glad praatje aan vast van “5 jaar gratis” en andere vaagheden waar ondergetekende geen wijs uit kon worden. Onderstaande mail is gestuurd naar het email adres SO@uwhuisveilig.nl in de hoop dat één en ander geannuleerd is en dat het bedrijf netjes een bevestiging stuurt:

Geachte ‘Uwhuisveilig’,

Refererende aan uw schrijven d.d. XX-10-2013 (zie bijlage) breng ik u op de hoogte van het volgende. Bij deze wilde ik alles annuleren dat ik bij u besteld heb. Ik maak gebruik van mijn consumentenrecht en zie bij deze af van alles waar ik voor getekend heb tijdens het bezoek van uw “consulenten”.

Tevens eis ik dat u het door mij getekende document, dan wel contract, opstuurt alsmede een exacte begrijpelijke beschrijving van alle diensten, apparatuur e.d. die u mij wilde “leveren”.

Ik wil een schriftelijke, ondertekende, bevestiging in mijn brievenbus ontvangen van mijn annulering. Ik ga ervan uit dat ik nimmer meer rekeningen of bezoek van u krijg.

Hoogachtend,

meneer A. Bewoner
Kersengaarde XXX
2272 XX Voorburg

Tevens is deze zelfde tekst, met handtekening (!), gestuurd naar hun adres:

‘Uwhuisveilig’
Xenonstraat 60
1362 GG Almere

U bent gewaarschuwd!

Als er bij u, of uw buren, iemand is langs geweest en u herkent het bovenstaande logo en de brief die hieronder staat (aanklikbaar) neem dan ONMIDDELLIJK actie. Het kan dat u na 8 dagen aan de “aankoop” of “dienst” (wat het dan ook is) vast zit en dat er (na een paar jaar) een rekening op de mat valt van Securitas/Uwhuisveilig.

7-10-2013 Bevestiging (geanonimiseerd)

Bedenk verder dat:

  • U, als huurder, grote aanpassingen aan uw woning het beste kunt maken in overleg met uw verhuurder. Dus echt goede veiligheidssystemen kunt het beste plaatsen in overeenstemming met uw corporatie.
  • Over een paar jaar wordt misschien uw huis aangepast i.v.m. het nieuwe Energieakkoord (zie ook onze website). Daarvoor moet er misschien gewerkt worden aan de kozijnen en wordt de bij ‘Uwhuisveilig’ aangeschafte apparatuur misschien weer verwijderd.
  • Een veilig huis regelt u met de Politie en uw verhuurder, dan wel Ver. Eigen Huis. Niet met een colporteur.

secretaris BC K’gaarde