Energieakkoord

Tussen verscheidene partijen, o.a. de corporaties en de Overheid, is op 6-8-2013 het Energieakkoord gestoten (zie o.a. deze pagina v/d Woonbond en deze pagina van corporatie koepelorganisatie Aedes). De Overheid stelt hier 0,4 mld. voor beschikbaar. Dit houdt voor ons op de Kersengaarde in ieder geval in dat het energielabel van E naar B moet, uiterlijk in 2020 (zie het Energieakkoord paragraaf 3.2.1, pagina 17, zoek op: “gemiddeld label B”). Er zal dus het een en ander moeten gebeuren met het sluitwerk en de dubbele beglazing. Verder zullen kieren weggewerkt moeten worden.

Het (uitvoerige) akkoord zelf is te downloaden op de website v/d SER (link). Verder heeft dit Akkoord te maken met het Energieconvenant uit 2012 dat hier te downloaden is. Deze zijn ook te downloaden van onze website onder ‘Documenten, Algemeen‘.