Website in overeenstemming gebracht met de Overlegwet

Website gereviseerd omdat het BC Reglement van WI niet bleek te stroken met de Overlegwet. Vrijwel alle referenties naar dit reglement zijn verwijderd. De verwijzingen die er nog staan stroken wel met de wet of vallen hier buiten. Het is wenselijk ter zijner tijd ook deze laatste verwijzingen te veranderen zodat het Reglement niet gereviseerd hoeft te worden door WI en eenvoudigweg buiten beschouwing gelaten kan worden.