Warmtewet 2014

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe Warmtewet in (link Woonbond; link andere site ). Voor ons op de Kersengaarde zou dat gevolgen kunnen hebben. Die wet gaat nl. o.a. over tarieven voor blokverwarming. Er gaat een maximum gelden voor de kosten. Wat dit exact gaat inhouden voor ons huurders op de Kersengaarde is nog niet bekend bij uw BC maar wettelijk is het goed mogelijk dat het volgende gaat veranderen:

  • Er moet een “transparante warmte administratie” gevoerd worden. Of dit inhoudt dat er per huurder gespecificeerd moet worden wat er verbruikt is, is nog niet duidelijk.
  • Als per huurder gespecificeerd moet worden wat het energieverbruik is dan zullen er warmte meters geplaatst moeten worden. De Woonbond gaat hier zelfs van uit (zie bovenstaande link).

Het moge duidelijk zijn dat dit nu juist de ‘wijzigingen’ zijn waar een BC 6 weken van te voren van op de hoogte van moet worden gebracht en waar zij adviesrecht over heeft (zie ‘Wat mag een BC wel/niet‘).

[aanvulling d.d. 8-8-2013] Op de site van corporatie koepelorganisatie Aedes (link) staat gelukkig te lezen dat afgesproken is dat: “woonlasten ondanks eventuele huurverhoging door energiebesparende maatregelen gemiddeld voor het hele complex zullen dalen.”.