Bewonerscommissie is opgericht

Dinsdagmiddag 16 juli 2013 is de bewonerscommissie opgericht op het kantoor van WoonInvest met hulp van mw. IJzerman en haar collega. De heer Verbeek (voorzitter VVE) was daar bij. De precieze invulling van onze taken en activiteiten/actiepunten moet nog bepaald worden. Wij zijn van plan nauwe banden te onderhouden met de VVE. Een BC is er voor alle bewoners: koper, huurder, jongere, senior, gezin of alleenstaande. Het is nog even wennen en een boel te regelen. Binnenkort hoort u natuurlijk meer.

Bestuur:

  • dhr. J. Osnabrug (voorzitter)
  • dhr. L. Brugmans (vice voorzitter)
  • dhr. P. Knispel (penningmeester)
  • dhr. Michel van Zelst (secretaris)